top of page
ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ โอลีน

Sardines in Tomato Sauce

ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ

Contain: 10  Cans x 10 Packs / Box

บรรจุ: 10 กระป๋อง x 10 ห่อ / ลัง

ปลากระป๋อง ราคาถูก
ปลากระป๋อง ขายส่ง ยกลัง
bottom of page