top of page

Hi!
Nice to Meet You

   บริษัท โอลีน จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท ของคนไทย 100 % ก่อตั้งโรงกลั่นน้ำมันพืช บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านน้ำมันพืชมากว่า 40 ปีที่เล็งเห็นถึงความต้องการ และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำมันพืช โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มในหลายรูปแบบ มีกำลังผลิต 1,300 ตัน/วัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

ตลอดกระบวนการการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP และ GHP จาก บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ยังได้รับการรับรอง Kosher, Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการส่งออก  รวมถึงรับประกันความอร่อยสำหรับน้ำมันที่นำมาปรุงอาหารจาก ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ด้วยเครื่องหมาย เชลล์ชวนชิม อีกด้วย

ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรการผลิตด้วยเครื่องหมาย คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์

ธรรมาภิบาล

บริษัท โอลีน จำกัด ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นบริษัทที่เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการช่วยเหลือ ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ กับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ที่ดีต่อบริษัท พนักงาน และชุมชน

bottom of page