top of page

น้ำดื่ม คือ ชีวิต

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายต้องการน้ำมากกว่าอาหาร ขาดน้ำ 3 วัน อาจเสียชีวิต แต่ขาดอาหารอาจอยู่ได้นานเป็นเดือน ขึ้นอยู่กับร่างกายสะสมสารอาหารไว้มากแค่ไหน

น้ำดื่ม ร่างกายต้องการน้ำ

ร่างกายต้องการน้ำเพื่อทำอะไร

น้ำเป็นตัวทำละลายสารเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น แร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ ส่วนวิตามินที่ละลายในไขมัน (เอ ดี อี เค) จะต้องจับกับโปรตีนหรือไลโปโปรตีนเสียก่อน เพื่อให้ละลายในน้ำได้ น้ำยังทำหน้าที่เป็นตัวขนส่งของเหลว เลือด สารหลายชนิด ให้ไหลวนไปทั่วร่างกาย และทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้ร่างกาย อีกทั้งยังเป็นสารหล่อลื่นในข้อต่อที่ต้องเคลื่อนไหว

ประโยชน์ของน้ำดื่ม
bottom of page