top of page

น้ำมันเป็นไข กินได้หรือไม่

ไขสีขาวที่เราเห็นในน้ำมันพืช ทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่คอเลสเตอรอล จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกิดจากการที่น้ำมันพืชถูกความเย็นจึงจับตัวเป็นผลึกสีขาว หรือที่เราเรียกว่า “ไข” หากนำไขมาถูกความร้อนก็จะละลายเป็นน้ำมันเช่นเดิม คล้ายกับน้ำเมื่อถูกแช่เย็นก็จะกลายเป็นน้ำแข็ง และเมื่อถูกความร้อนก็จะละลายเป็นน้ำดังเดิม

น้ำมันเป็นไข คอเลสเตอรอล อุณหภูมิ

การเป็นไขของน้ำมันพืชนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุดิบ ซึ่งจะเป็นไขในอุณหภูมิที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามไขในน้ำมันพืชนั้นไม่ใช่คอเลสเตอลอลเพราะน้ำมันพืชทุกชนิดไม่มีคอเลสเตอรอล จึงปลอดภัยแน่นอน

น้ำมันพืชเป็นไข ความเย็น
bottom of page