top of page

ผู้ร้าย บุกรุกป่าจริงหรือ

น้ำมันปาล์มถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายจากนักอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย ความจริงแล้วพื้นที่ปลูกปาล์มประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรเดิม เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ หรือนาข้าวร้าง ปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อปลูกปาล์มในประเทศไทยจึงไม่มี

ปลูกปาล์ม บุกรุกป่า

ปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ลำต้นผลิตก๊าซออกซิเจน ใบปาล์มนำมาทำจักรสาน เช่น หลังคา ตะกร้า ฯลฯ ผลนำมาบีบเป็นน้ำมันดิบ เพื่อนำไปกลั่นบริสุทธิ์ให้เป็นน้ำมันสำหรับบริโภค ในขั้นตอนนี้จะได้ทะลายปาล์ม กากปาล์ม กะลาปาล์ม สามารถนำไปใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงหรือไปผสมเป็นอาหารสัตว์ จะเห็นได้ว่าปาล์มเป็นพืชที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกส่วนจริง ๆ

ปาล์ม พืชเศรษฐกิจ น้ำมันปาล์ม
bottom of page